hovara

"Patrz uważnie, to wszystko jest przed Tobą"