Joanna Wrycza-Bekier

doktor nauk humanistycznych, autorka książek na temat kreatywnego pisania i języka Internetu.

Contact Me

  • Email