Websites

Karolina Rokicka-Murszewska

Toruń

Jestem radcą prawnym oraz asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK. Posiadam stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Contact Me

  • Email