Profile image

zespec

@zespec Sokołów Podlaski, mazowieckie, Polska

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (0-6 lat), Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI), Gimnazjum (klasy I-III), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (zawód Kucharz 512001), Szkoła Przysposabiająca do Pracy (do 24 roku życia). Zajęcia specjalistyczne: EEG biofeedback, SI integracja sensoryczna, AAC alternatywne metody komunikacji, rehabilitacja, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, terapia pedagogiczna, wsparcie

Skontaktuj się ze mną

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.