Websites

Dariusz Bartocha sdb

ul. Tyniecka 39, Kraków, Poland

Salezjanin. SDB = Salezjanie Księdza Bosko, Salesians of Don Bosco. #Wychowawca, #Młodzież, #Youth, #DonBosco, #Salezjanie

Znajdź mnie w sieci

Skontaktuj się ze mną