Websites

Karolina Rokicka-Murszewska

Toruń

Jestem radcą prawnym w toruńskiej Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie prawni spółka partnerska oraz asystentem w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK. Posiadam stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Contact Me

  • Email